Hapa Salvos 280

 

 

Toiminto Manuaalisella mittavasteelle:


1.Hirsi syötetään koneen oikealta puolelta jonka jälkeen oikaistaan hirren pää .
2.Hirsi syötetään päätystoppariin ja puristetaan puristimilla jonka jälkeen ajetaan kummatkin lovet yhtä aikaisesti sen jälkeen tuulinurkan lovet ja porataan tapitus reijät(Tällä toiminnolla automaatti kierto,myös manuaalisesti.
3.Seuraavaksi hirsi syötetään rullapöydissä olevaan stoppariin ja ajetaan hirren toiseen päähän lovet samalla lailla kuin kohdassa 2.Lovestuksen jälkeen samalla kiinnityksellä katkaistaan hirsi oikeaan mittaan.
Yhteen hirteen pystyy myö tehdä hirren välille lovia ja reikiä.

Toiminto Automaattisella mittavasteella:

Mittavaste hakee autommaattisesti hirren ja määrää työstöjen kohdat ja kone tekee toiminnot autommaattisesti

Koneen käyttäjän määrä 1-2 henkilöä

Erittäin helppo käyttöinen ja vankka rakenteinen

 

 

 

Toiminnot:

Sahaus

Lovestus

Tuulinurkka

Poraus

Karaura,

Lisävarusteet:

Rullapöydät

Mittalaitteet Mekaaniset tai automaattiset

Sivusiirto kuljettimet

Purunpoisto imurit

Matto kuljettimet

Vinosahaus Yksikkö

Lisäporia

Script logo